Kaprekar NumberProblem to find the Kaprekar Number or not. Kaprekar Number is a given number is equal to the sum of the equal splited value of squared number. if n = 45

    Square the number   : 45*45 = 2025
    Split Equally     : 20 and 25
    sum of the split value: 20+25 = n.So It's Kaprekar Number.


 if n = 297

    Square the number   : 297*297 = 88209
    Split Equally     : 88 and 209
    sum of the split value: 88+209 = n.So It's Kaprekar Number.Example-1:


Input  : n = 45
Output  : Kaprekar Number  


Example-2:


Input  : n = 297
Output  : Kaprekar Number  


Example-3:


Input  : n = 32
Output  : Not a Kaprekar Number  Solution

n = 45

m = n*n

m = str(m)

a = len(m)//2

b = m[:a]

c = m[a:]

d = int(b) + int(c)

if(d==n):

  print("Kaprekar Number")

else:

  print("Not a Kaprekar Number")OutputKaprekar Number